Hakkımızda

Misyon

Efe Market Ekipmanları'nın ana hedefi çevre ile barışık üretim yaparak iş ortaklarına; kaliteli, zamanında, eksiksiz ve düşük enerji tüketimli ürünler sunarak, yatırımlarına katma değer yaratmak.

Vizyon

Efe Market Ekipmanları ve diğer grup şirketleri olarak, insana, müşterisine ve doğaya gerekli değeri vererek, en ileri teknolojiyi takip edip, ürünlerinin her detayında bunu değerlendirerek tüm müşterileri için kalıcı tercih olmak.

2013 yılında yapılan önemli yatırım ve personel alınları ile beraber, üretim kapasitesi %35 oranında arttırmış ve yıllık dolap üretim kapasitesini yaklaşık 21.000 metreye kadar çıkarmıştır.

2013-2014 yılları içinde ARGE ve ÜRGE alanında yapılan yatırımlar dâhilin de inşa edilen ISO 23953 standartlarına uygun “Test Odaları” sayesinde, ürün gamında bulunan tüm ürünler satış öncesi test edilerek, maksimum verim ve müşteri memnuniyetinin sağlanması hedeflenmiştir.

Bugün itibariyle bünyesinde 190 kişilik personeli ve toplamda 21.000 metrelik üretim kapasitesi ile 35 farklı ülkeye ihracat yapmaktadır.

EFE Market Ekipmanları End. Soğ. San. Ve Tic. A.Ş, müşteriden tedarikçiye tüm kurumsal paydaşlarının memnuniyetini en üst düzeye getirmek ve bunu daimi kılmak için geleceğe ve çalışanlarına yatırım sürecini son teknoloji, kusursuz kalite ve ürün üretim otomasyonu ile devam ettirmektedir.

Toplam Kalite Sistemi, problemlerle yaşamayı değil problemleri çözerek kazanç sağlamayı bir alışkanlık haline getiren firma kültürünü yaratan sihirli değişimin ismidir. EFE A.Ş. , kalite yönetim sistemini, tüm çalışanlarının tam entegrasyonuyla TUV onaylı ISO 9001-2008 belgesine göre revize etmiştir. Bu yenilik Toplam Kalite Yönetimi Sistemi’nin temeli olan sürekli iyileşme felsefesiyle en üst düzeyde müşteri memnuniyetini hedeflemektedir.

Tarihçe

Efe Market Ekipmanları, Gebze’de, yaklaşık 18.000 metrekarelik üretim alanı içinde, yurtiçi ve yurtdışında bulunan market ve market zincirleri için, “Soğutucu Market Reyonu” üretimi yapmaktadır.

Efe Market Ekipmanları, 2007 yılında 15 yıllık geçmişe sahip bir reyon üreticisinin Üretim alt yapısı ve tesisleri satın alınarak, İstanbul Çatalca’da kurulmuştur.

Üretim alanının yeni proje ve siparişler için yetersiz olması sebebiyle,  Efe Market Ekipmanları 2009 tarihinde Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesinde bulunan şuan ki yerleşkesine taşınmıştır.

Kısa süre içinde gerçekleştirilen önemli projeler ve edinilen tecrübeler sayesinde yıllık üretim oranı yıldan yıla artış göstermiştir. 2011 yılında 11.000 metre olan yıllık üretim, 2012 yılına gelindiğinde 13.500 metrelere ulaşmıştır.

Kalite Politikamız

Faaliyet gösterdiğimiz Market Tipi Soğutucu Reyon Üretim Sektöründe, müşterilerimize en iyi ve en kaliteli ürünü, uzman kadromuz ve teknolojik alt yapımız ile üretip, en hızlı ve en güvenilir servis hizmetimizle sürekli iyileştirmeyi kurum kültürü olarak benimsemiş müşteri odaklı bir firma olarak, sektördeki emsallerimizin hep bir adım önünde yer almak kalite politikamızdır.

Bu kapsamda ;
- Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yerine getirmek için sunduğumuz servis hizmeti ve ürün gamımızı sürekli geliştirerek müşteri odaklı firma olmak,
- Alt yapımızı güçlendirmek ve modernizasyonunu sağlamak,
- Satış Sonrası Hizmet Personelimizin sunduğu hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek
- Personel kalifikasyonunu güçlendirmek,
- Teknik alt yapımızı sağlamlaştırarak daha kaliteli ürün meydana getirmek,
- Personele kalite bilincini aşılayarak sürekli iyileştirmeyi hayat felsefesi haline getirmek.
- Çevre dostu teknolojilere yatırım yaparak, ürünlerimizde ülkemizin ve dünyamızın ısınma potansiyelini düşürecek teknolojileri kullanarak çevreye en az zarar veren ürünleri müşterilerimize sunmak firmamızın ana hedefleridir.

ISO-9001-2015-YENİ

Ürünlerimiz Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada Hükümetinin Kalite Standartları Olan UL Sertifikasına Sahiptir.

ISO-45001-2018-YENİ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

"ÖNCE SAĞLIK VE GÜVENLİK” ilkesini esas alarak en üst düzey kalitede faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının iş sağlığı ve iş güvenliğinin korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için EFE MARKET EKİPMANLARI ENDÜSTRİ SOĞUTMA SANAYİİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, aşağıdaki hususların sağlanmasını ve sürdürülmesini taahhüt eder;

- Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve iş güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak.
- Güvenli ekipman ve uygun teknoloji kullanılarak iş güvenliğine uygun üretim gerçekleştirmek.
- Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risklerin ortadan kaldırılmasını sağlamak için gereken koruyucu ve önleyici tedbirleri almak.
- İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında sürekli iyileştirme sağlamak.
- Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak.
- Hem firmamız personelinin hem de faydalanılan tedarikçi çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek.
- Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikası’nı periyodik olarak gözden geçirmek.
- İş Sağlığı ve Güvenliğinin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla kamu, özel sektör kuruluşları ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.

Çevre Politikamız

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için, tüm çevre yasaları ve yönetmeliklerine uyarak çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve etkilerini azaltarak çevre performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilinci ürün, üretim proseslerini mükemmel gerçekleştirerek, gelecek kuşaklara yaşanılabilir temiz bir çevre bırakmaktır. 

EFE MARKET EKİPMANLARI ENDÜSTRİ SOĞUTMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, olarak çevre politikamızı gerçekleştirmek için yapacağımız faaliyetler.
-  Çevre ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak, sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.
-  Tesis ve proses yatırımlarında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.
-  Tüm atıklarımızı minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, mümkün olduğunca geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmeyi, ettirmeyi  böylece  çevre  üzerindeki etkilerini azaltmak.
-  Çalışanlarımıza, tedarikçi ve taşeronlarımıza çevre ile ilgili eğitimler vererek onları çevre konusunda bilinçlendirmek.
-  Çevresel  performansımızın  artması yönünde çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek.
-  Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için periyodik olarak gözden geçirmeleri taahhüt eder.

ISO-14001-2015-YENİ

Yönetim Sistemleri Politikamız

Efe Market Ekipmanları ve Endüstri Soğutma Sanayi A.Ş. en üst kalite seviyesinde üretim faaliyetlerini yürütürken, iş emniyeti bağlamında çalışanlarının sağlık ve güvenlik yönünden korunmasını, sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda doğal çevrenin gözetilmesini amaç edinmiştir. Bu paralelde Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Entegre Yönetim sistemleri ile ilgili aşağıdaki ilkeleri belirlemiştir.

Faaliyet gösterdiğimiz soğutucu market reyonları  sektöründe, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutarak, ürünlerimizi zamanında ve kaliteli üretip, müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmak.

“Sürdürülebilir Kalkınma” ilkesinden hareketle tüm faaliyetlerimizin çevresel etkisini minimuma indirmek, çevre konusunda duyarlı ve dikkatli olmak, çevresel kirlenmenin önlenmesini sağlamak ve doğal kaynakları korumak.

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında sektörde örnek olmak, sektördeki İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarına önderlik etmek. İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Sağlık Bozulmalarının önlenmesini sağlamak. “Hiçbir İş, Güvenlik Önlemini Almadan Yapılacak Kadar Önemli Olamaz” ilkesini benimsemek, benimsetmek.

“Gönüllülük” esasından hareketle, tüm kanuni yükümlülük ve standartların ötesinde bir mükemmellikte çalışmak, yeni mevzuat, standart ve kuralların geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Kaynakların etkin ve verimli kullanılması için çevre ve insan sağlığı ile uyumlu güncel teknolojiden maksimum düzeyde faydalanmak.

Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek atıkları kaynağında azaltmak, geri dönüşümünü sağlamak, geri kazanımı mümkün olmayan atıkların uygun şekilde bertaraf etmek. İş kazaları ve meslek hastalıklarının yaşanmaması için tedbirleri almak, iş kayıplarını önlemek ve çalışanları bilinçlendirerek maksimum verimlilik sağlamak.

Planlı ve ihtiyaca bağlı plansız eğitimlerle çevreye duyarlı, işine, işverenine ve ekmeğine saygılı, yenilikçi insan kaynağını oluşturmak suretiyle sistemlerimizin etkinlik ve verimini arttırmak.

Üst yönetimin katkıları ve tüm çalışanların katılımıyla yönetim sistemlerimizin şartlarına uymak ve sistemin performansını / etkinliğini sürekli geliştirmek. Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen tüm tecrübelerimizden bir sinerji oluşturmak ve sinerjiyi şirketimiz özelinde toplumsal faydaya dönüştürmek.